INFO TERKINI KPM

Monday, January 14, 2008


Sebagai pembuka bicara, sekalung tahniah kepada En. Rosli b. Mohamed selaku blogmaster Blog SMK Raja Sakti kerana berjaya meneruskan tradisi kecemerlangan sekolah dengan berjaya menghasilkan blog Rasmi SMK Raja Sakti . Saya yakin dan percaya melalui penerbitan laman blog ini selain daripada memaparkan segala perancangan, aktiviti dan program Kurikulum , hal ehwal pelajar dan Kokurikulum sekolah, pelajar-pelajar juga turut berpeluang mengasah bakat dan kebolehan secara interaktif , kreatif dan juga ilmiah menerusi laman blog ini.

SMK Raja Sakti seperti mana institusi pendidikan lain di negara ini, merupakan satu wadah memperkasakan pendidikan yang bermatlamatkan pembangunan rohani dan jasmani insan sejagat. Sesungguhnya proses bagi membina golongan yang bersahsiah dan berdisilin bukannya satu perkara yang mudah , sekiranya tidak dilakukan dari peringkat akar umbi lagi. Justeru, pelajar haruslah bersedia untuk memperlengkapkan diri dengan merebut segala peluang yang ada bagi menjana potensi masing-masing secara maksimum. Sebagai pelajar yang berketrampilan dan berwibawa, mereka tidak seharusnya cemerlang dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah sahaja, bahkan berupaya menyerlahkan bakat serta mampu meyumbangkan idea secara kritis dan inovatif kearah pencapaian sesuatu matlamat, selaras visi sekolah “ SMK RAJA SAKTI MENUJU KECEMERLANGAN”

Sesungguhnya masa depan warisan negara amat bergantung kepada pendokong wawasan kita pada hari ini. Kecemerlangan pendidikan ditentukan oleh kesepaduan dan jalinan usaha berterusan serta iltizam yang menyeluruh di kalangan seluruh warga SMKRS . Justeru budaya ikram dan semangat kerja berpasukan serta permaufakatan yang harmoni pastinya menjadi agenda utama dalam merealisasikan reformasi pendidikan dalam menggapai kegemilangan khususnya pada zaman alaf baru ini yang berpaksikan kecanggihan teknologi maklumat dalam era globalisasi.

Akhir kata , saya menaruh keyakinan bahawa menerusi penerbitan laman blog SMK Raja Sakti ini mampu melahirkan secara tidak langsung “permaufakatan digital” semua warga pendidik, PIBG, masyarakat dan para pelajar sekolah. Dan ini pasti mampu menghasilkan pendidikan yang berkualiti dan cemerlang selaras dengan matlamat dan cita-cita membina negara ini sebagai sebuah negara maju yang seimbang dan mampu bersaing di peringkat global.
WASSALAM


(TN. HJ. KAMARUL ZAMAN B. BAUD)
Pengetua SMK. Raja Sakti

0 Komen Pelawat: